2023. Hamvazószerda

“Tartsatok bűnbánatot…”

Az ember önző  alaptermészeténél fogva egy anyagias beállítottságú, és  törekvésű lény. Azért is van a földre küldve, testbe zárva, mert bizonyos hajlamok csakis a testen keresztül tudnak megnyilvánulni, tehát a belőlük történő szabadulás lehetősége is csak a testen keresztül tud megvalósulni. Ehhez a lelki munkához, mármint a fentebb említett törekvéseknek a levetkőzéséhez, a földi világban kap lehetőségeket az ember, amelyet ha ki is használ, akkor halad felfelé az Isten Országa, az anyagmentes állapotok felé. De az ember önzése nem csak az anyagiasság, hanem a hét főbűn közül bármelyik meg tud nyilvánulni, attól függően, hogy a testbeöltözés hogyan van beállítva, melyik hajlam nyer elsődlegesen tisztulási lehetőséget.

Maga az Úr nem tesz különbséget a tisztítandó hajlamok között, mert egy sem maradhat annak  az ember lelkében a hét közül, aki meg van hívva az üdvösségre. Ezért általánosságban ugyan, de nagyon komolyan, mint  fejlődési útirányt határozva meg mondja: “Aki utánam akar jönni, naponként tagadja meg magát (a kárhozatra vivő hajlamait) és úgy kövessen engem.” Igaz azt mondja az Úr: “Ahova én megyek ti oda most nem jöhettek” de azt is mondta: “Elmegyek és helyet készítek nektek.” És erre az Úr által előkészített helyre tehát mégis csak a naponkénti önmegtagadással és a keresztnek, vagyis az addig kitermelt negatív erők egy részének az átemésztésével  juthat el az emberi lélek. Mivel a bukás révén az ősszeretet szenvedett csorbát és hullott alkotó elemeire, ezért, ha az ember megtagadja a hajlamait, lassan az isteni szeretet helyreállása folyamatának  kell beindulnia benne.

Sajnos az ember képtelen arra, hogy minden nap teljes intenzitással munkálkodjon az önmegtagadás révén a saját tisztulásán, habár az Úr mégis csak ezt kéri a fentebb említett idézetben, ezért alakultak ki a Szentlélek késztetésére a nagy kegyelmi horderejű események megünneplését megelőzően bizonyos felkészülési lehetőségek, időszakok, amelyek által intenzívebbé tud válni az önmegtagadás, mint  tisztulási lehetőség, mert ugyanis ahhoz, hogy az emberi lélek el tudjon jutni az Úr által visszaépített helyre, le kell vetkőznie mindazokat a bukás által kialakult negatív tulajdonságokat, amelyek a tiszta állapotokból kirántották. Mivel azonban ezek az időszakok a Szentlélek ihletésére alakultak ki, ezért  ilyenkor a Szentlélek munkája is sokkal intenzívebbé válik, vagy legalábbis az ember lelke tud nyitottabbá válni a  Szentlélek munkájának befogadására.

Ezért gyermekem, törekedjetek ti is ”felvenni” azt a keresztet, amelyet magatok ácsoltatok saját részetekre, mert az idő közel van, a nagy megpróbáltatások ideje kezdődött el és ahogyan a dolgok erősödnek, nektek legalább olyan mértékben kell tisztulnotok, hogy amikorra az utolsó és egyben a legnagyobb próba érkezik el, akkorra meg tudjatok tisztulni annyira, hogy valahogy az előbbi ígéretekbe vetett hittel sérülésmentesen át tudjátok vinni a dolgokat és be tudjatok jutni az Új Földre, nem mint kísértők, hanem mint polgárai az megtisztult földnek.

Ne tiltakozzatok ezen előttetek álló időszak ellen, nem a sátán műve, hanem  nagyon jó időszak és eszköz a tisztulásotokra nézve, ha a Szentlélek irányítására  hagyatkozva,  ki is fogjátok tudni használni a lelketek újjáépítésére, ugyanis nincs olyan ember, akinek nincs bűne, kiirtani és levetkőznivalója, hanem van a bűneit tagadó és a bűneit beismerő ember. Minél tisztábban tud látni egy emberi lélek, annál szigorúbb önmagával és engedékenyebb másokkal, mert látja azt, hogy még mennyi levetkőznivalója van és nincs ideje, sem ereje mások megítélésére.

Ezért hát  vonuljatok ki a lelketek pusztaságába, ahol nem nő még meg semmi, mert puszta homok az anyaga, ugyanis ez a befelé fordulásnak időszaka, ahol komolyan és megfontoltan  dolgozhattok a Szentlélektől kérve világosságot arra vonatkozóan, melyik a legaktuálisabb levetkőznivalótok és erőt az Úr akaratának a megvalósításához. A hajlamaitok könnyebb felismerésére adatott a szellemtan, főként a Névtelen Szellemnek a tanítása. Ha olyan szemszögből olvassátok a tanításokat, hogy mi az, mi számotokra tükröt képez, biztos vagyok benne, hogy kaptok megvilágosodásokat erre vonatkozóan.

Az Úr kegyelme és irgalmas szeretete legyen veletek gyermekem, ebben a termékeny időszakban,  a  nagyböjtben is

.

Olvasmányként a feltámadási ünnepre történő felkészülés gyanánt, a Névtelen Szellem: “Mikor a lélek ünnepel” c. könyvből a húsvéti témákat ajánljuk

Ada, 2023. 02. 22.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük